NORDISKE MUSEER 

En vigtig del af projektet på aktiviteter i skoler, biblioteker og på historiske museer, som giver fortællingen liv - både online og i det fysiske rum. På længere sigt er målet at få flere nordiske, historiske museer med i et samarbejdet omkring den digitale fortælling. Projektet åbner rige muligheder for workshops og samarbejde på tværs af lande og institutioner om nordisk identitet, norrøn historie og ikke mindst nordisk mytologi. Klimaaspektet i bogen lægger også op til workshops og dialog mellem de nordiske børn og unge.